Od 21 lipca do 2 sierpnia zorganizowane zostanie szkolenie w ramach Warszawskiej Szkoły Analiz Danych – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego i holenderskiego Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology. Mogą w nim wziąć udział doktoranci, pracownicy naukowi, jak i osoby spoza uczelni, zatrudnione w sektorze B+R.

 

Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się więcej o:

  • użytecznych metodach statystycznych, które służą do analizy danych społecznych,
  • wykorzystaniu tych technik tak, by czerpać z danych jak najwięcej informacji.

Warsztaty i wykłady będą prowadzone w języku angielskim, przez wybitnych krajowych i zagranicznych specjalistów. Uczestnicy muszą m.in. posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie metodologii badań, statystyki czy też analizy danych.

 

Rekrutacja potrawa do 16 czerwca. Na podstawie wyników testu oraz informacji m.in. o ukończonych kursach, zostanie opracowana lista rankingowa. Każdy z uczestników musi wziąć udział w 96 godzinach zajęć, które odbędą się w podwarszawskim ośrodku konferencyjnym.

 

Więcej informacji