W marcu i kwietniu specjaliści w zakresie wielojęzyczności opowiedzą o niej z perspektywy badań językoznawczych, psycholingwistycznych i edukacyjnych. Cykl sześciu wykładów online rozpoczął się 24 marca. Transmisje dostępne będą na profilu UW Live Stream na kanale YouTube.

W trakcie sześciu wykładów „Current trends in multilingualism research” prezentowane będą badania nad językowymi, poznawczymi, afektywnymi i edukacyjnymi aspektami wielojęzyczności. Międzynarodowi eksperci omówią wyniki badań empirycznych nad wielojęzycznością indywidualną i wyjaśnią mechanizmy leżące u podstaw funkcjonowania wielojęzycznych dorosłych i dzieci. Opowiedzą o indywidualnych predyspozycjach, komunikowaniu emocji w językach obcych, wielojęzyczności w edukacji i dzieciach wielojęzycznych, a także umiejętności uczenia się kolejnych języków.

 

Wykłady organizowane są przez School for International Science UW (SIS UW), we współpracy z International Association of Multilingualism w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB Działania II 3.7 „Zwiększenie efektywności i umiędzynarodowienia projektów badawczych w ramach obszaru wielojęzyczności”), który koordynuje prof. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Wydziału Neofilologii UW.

 

Języki w codziennym użyciu

Wielojęzyczność oznacza użycie przez tę samą osobę różnych języków do różnych celów.

Osoby wielojęzycznej nie definiujemy przez pryzmat kolejności uczenia się języków ani poziomu ich znajomości, ale funkcjonalnie, jako osobę posługującą się tymi językami na co dzień – wyjaśnia prof. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic.

Zdefiniowana w ten sposób wielojęzyczność jest powszechna we współczesnych społeczeństwach, również w Polsce, bo wiele osób rozwija się wielojęzyczne w wyniku międzynarodowej mobilności, migracji lub nauki w szkole. To z jednej strony potencjał, z drugiej wyzwanie i odpowiedzialność – również dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wielojęzyczną.

Harmonogram wykładów

Wszystkie wykłady rozpoczynać się będą o godz. 15.00. Transmisja dostępna będzie na profilu UW Live Stream na kanale YouTube. Spotkania odbędą się w języku angielskim.