27 maja 2014 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny otworzył nowy budynek, w którym mieścić się będzie część laboratoriów Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Inne powstały m.in. na Uniwersytecie Warszawskim.

 

WUM jest koordynatorem projektu CePT, w którym uczestniczą także: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, a także instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

 

Konsorcjum zdobyło ponad 350 mln zł dofinansowania z unijnego programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Blisko 100 mln zł z tej sumy trafiło na Uniwersytet Warszawski. Dzięki środkom powstało 10 nowych centrów badawczych, największe na WUM – mieszczące się we właśnie otwartym budynku. Pozostałe ośrodki swą siedzibę mają na Uniwersytecie, Politechnice, w MIBMiK oraz w PAN.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim mieści się: Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym, Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych, Pracownia 11 C i 15 O. Środki pozwoliły uczelni na zakup bardzo nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu, m.in. chromatografu gazowego oraz kwadrupolowego spektrometru mas, chromatografu cieczowego do nanoprzepływów z hybrydowym spektrometrem mas (ESI-QTOF), laseru wielofotonowego do mikroskopii konfokalnej.

 

Centra wchodzące w skład CePT to jedne z wielu nowych uniwersyteckich laboratoriów dla nauk ścisłych, które w ostatnich latach powstały na kampusie na Ochocie, głównie dzięki środkom unijnym.