28 maja 2014 roku poznaliśmy wyniki II edycji naukowego rankingu polskich uczelni tygodnika „Polityka”, opartego na danych dotyczących publikacji i ich cytowań. Tak jak w pierwszej edycji, w zestawieniu zwyciężył Uniwersytet Warszawski.

Autorzy rankingu wykorzystali indeksy Hirscha (parametry naukometryczne pozwalające ocenić znaczenie dorobku poszczególnych naukowców). Analizie poddano dane z bazy Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii (ISI), od początku jej istnienia do końca 2013 roku. Porównano 86 uczelni akademickich, czyli posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce, uzyskując wynik h197 dla 29 246 publikacji pracowników uczelni. UW wyprzedził drugi w zestawieniu Uniwersytet Jagielloński oraz trzecią Politechnikę Warszawską.

 

Osobne rankingi przygotowano także dla poszczególnych dziedzin nauki. W 9 spośród 18 zestawień dziedzinowych wygrał Uniwersytet Warszawski. Najwyższy indeks Hirscha uzyskali naukowcy z UW zajmujący się naukami: humanistycznymi, społecznymi, prawnymi, matematycznymi, fizycznymi, chemicznymi, o ziemi, technicznymi i rolniczymi. Drugie miejsce Uniwersytet zajął w rankingach dla nauk biologicznych i teologicznych, trzecie – dla nauk ekonomicznych.

 

Ranking naukowy „Polityki” to kolejne tegoroczne zestawienie, w którym Uniwersytet Warszawski wypadł bardzo dobrze. 21 maja 2014 roku poznaliśmy wyniki rankingu „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej”, w którym UW również zajął I miejsce. W poprzednich tygodniach ukazały się: U-Multirank, QS World University Ranking dla kierunków studiów, a także Eduniversal.