Badania dla Ziemi

Choroby cywilizacyjne, oporność na antybiotyki, zanieczyszczenie środowiska czy zmiany klimatu to tematy obszaru badawczego „Badania dla Ziemi”. Jest to jeden z pięciu priorytetowych obszarów badawczych, które Uniwersytet Warszawski będzie realizował w ramach programu „Inicjatywa doskonałości”. Uniwersytet Warszawski uzyskał status uczelni badawczej, zajmując pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia … Czytaj dalej Badania dla Ziemi