Czy w kontekście nauki języków obcych więcej znaczy łatwiej? Czy jesteśmy w stanie pozbyć się akcentu? Jakie są skutki bycia wielojęzycznym? 21, 22 i 29 kwietnia odbędą się trzy ostatnie spotkania z cyklu wykładów o wielojęzyczności, organizowanych przez Wydział Neofilologii UW.

W marcu i kwietniu eksperci z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich biorą udział w cyklu sześciu wykładów o wielojęzyczności, organizowanych przez prof. Agnieszkę Otwinowską-Kasztelanic z Wydziału Neofilologii UW. Wielojęzyczność prezentowana jest z perspektywy badań językoznawczych, psycholingwistycznych i edukacyjnych.

 

Ostatnie trzy spotkania dotyczyć będą łatwości uczenia się wielu języków, przyswajania języka trzeciego i kolejnych, a także rozwoju zdolności poznawczych u osób wielojęzycznych. Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godz. 15 i są prowadzone w języku angielskim. Nagrania poprzednich spotkań dostępne są na profilu UW Live Stream na kanale YouTube >>

 

Więcej = łatwiej?

21 kwietnia wykład zatytułowany „Does it get any easier when we learn and process multiple languages?” poprowadzi prof. Julia Festman z University College for Teacher Education Tyrol.

 

Prof. Festman przedstawi wyniki badań psycholingwistycznych na temat łatwości uczenia się wielu języków. Podczas spotkania można będzie dowiedzieć się, czy rzeczywiście kolejne języki przyswajane są łatwiej i szybciej, co pomaga osobom wielojęzycznym w uczeniu się nowych języków i jakie są konsekwencje korzystania na co dzień z wielu języków.

 

Link do spotkania >>

 

Trzy i kolejne

Badania fonologiczne nad przyswajaniem języka trzeciego i kolejnych 22 kwietnia zaprezentuje prof. Magdalena Wrembel z Wydziału Anglistyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. Wrembel poprowadzi wykład „Exploring the acquisition of L3 phonology: challenges, new insights and future perspectives”.

 

Wyniki badań wskazują na to, że nie jesteśmy w stanie pozbyć się akcentu w kolejnym języku, którego się uczymy. Co ciekawe często nie jest to akcent z języka ojczystego, tylko np. z drugiego wyuczonego języka. Prof. Wrembel przedstawi spostrzeżenia z międzynarodowego projektu dotyczącego wpływu międzyjęzykowego, a także omówi kierunki przyszłych badań w tej dziedzinie.

 

Link do spotkania >>

 

Zdolności poznawcze

Szósty (ostatni) wykład z cyklu, promujący ścieżkę „Multilingualism” w ramach flagshipu 2 sojuszu 4EU+, zatytułowany „Multilingual children: developmental opportunities and challenges” wygłosi prof. Ewa Haman z Wydziału Psychologii UW. 29 kwietnia prof. Haman przedstawi wyniki najnowszych badań nad rozwojem wielojęzycznym, dotyczące skutków bycia wielojęzycznym, m.in. zdolności poznawczych dzieci wielojęzycznych już od okresu niemowlęcego.

 

Link do spotkania >>

Transmisje dostępne będą na profilu UW Live Stream na kanale YouTube.