Nowy serwis Infona ma być platformą komunikacji naukowej. Jest na nim dostępnych ponad dziesięć mln publikacji oraz narzędzia do grupowej pracy.

 

Na portalu Infona można przeglądać i zamieszczać swoje artykuły. Jest na nim ponad dziesięć mln publikacji, ponad siedem tys. czasopism i prawie czternaście tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne. Wielkość zgromadzonych w serwisie dokumentów to kilkanaście terabajtów.

 

– System Infona dostarcza narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwalają na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości internetu, zarówno w obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany wiedzy – informuje Lidia Stępińska-Ustasiak z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

 

Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami przez:

  • mechanizm wyszukiwania wzbogacony o podpowiedzi słów kluczowych,
  • tworzenie list publikacji „do przeczytania”,
  • ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje język i uzupełnia metadane artykułu, podpowiada słowa kluczowe,
  • Wirtualne Laboratorium Transkrypcji umożliwiające sprowadzanie zeskanowanych publikacji do postaci tekstowej.

System ułatwia komunikację i współpracę przez:

  • tworzenie profilu naukowca z funkcjami umożliwiającymi kontakt,
  • łatwe wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną,
  • samodzielne deponowanie treści,
  • tworzenie grup roboczych,
  • dzielenie się treściami i pracą grupową.

Naukowcy mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne i rozprawy doktorskie, z których mogą korzystać badacze z całego świata.

 

System Infona powstał w czasie przedsięwzięcia SyNaT. Platforma, stworzona przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wykorzystuje również rozwiązania opracowane przez partnerów projektu, w tym systemy: rozpoznawania mowy stworzony przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, klasyfikacji dokumentów powstały na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz generowania słów kluczowych opracowany przez Politechnikę Warszawską. Narzędzia do wyszukiwania stworzone zostały przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej, a Wirtualne Laboratorium Transkrypcji to rozwiązanie opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 

Więcej informacji

www.infona.pl