– Wyniki symulacji przeprowadzonych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW sugerują, że wkrótce możemy spodziewać się nawet do 200 000 nowych zakażeń na dobę. Jedyną aktualnie dostępną opcją, którą możemy wszyscy wspólnie wdrożyć przeciwko transmisji wirusa i nowym zachorowaniom jest ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarnego – mówi dr Aneta Afelt, członkini Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie PAN. Jego eksperci opublikowali apel w obliczu pandemii.

Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Musimy zdać sobie sprawę, że jeśli w tej chwili powszechnie i solidarnie nie zmienimy naszego lekceważącego postępowania, to za miesiąc spotka nas tragedia całkowicie zablokowanego systemu opieki zdrowotnej. Już teraz wolne miejsca w szpitalach kończą się bardzo szybko. Grozi nam to, że w najbliższym czasie wielu ludzi pozbawionych pomocy umrze w domach lub nawet na ulicach. Prognozy wskazują na to, że w kolejnych dniach sytuacja będzie się pogarszać – to fragment apelu Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, w którym eksperci rekomendują rygorystyczne przestrzeganie zaleceń sanitarnych wobec trwającej pandemii.

Wśród rekomendowanych zaleceń znajdują się m.in.:

  • zachowywanie dystansu fizycznego (co najmniej 1,5 m) wobec innych osób oraz zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej;
  • częste mycie lub odkażanie rąk;
  • pozostawanie w domu na wypadek pojawienia się objawów choroby;
  • w przypadku potwierdzenia zakażenia lub utraty węchu/smaku – poinformowanie o tym osób, z którymi miało się kontakt w ciągu dwóch dni przed pojawieniem się objawów (mimo że obowiązek przekazania takiej informacji spoczywa na inspekcji sanitarnej, przepracowani jej pracownicy mogą mieć problemy z szybką reakcją);
  • udzielanie pomocy sąsiadom i znajomym, zwłaszcza tym w trudnej sytuacji życiowej.

Zalecenia dla pracodawców lub dla osób odpowiedzialnych za innych:

  • organizacja pracy zdalnej dla pracownika, który ma objawy choroby lub miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2;
  • wprowadzanie systemu pracy zdalnej w największym możliwym zakresie;
  • nakładanie na innych tylko tych rygorów i ograniczeń, które są uzasadnione dostępną wiedzą i dowodami naukowymi, a nie wypływają jedynie z osobistego przekonania lub gwałtownych emocji.

Zalecenia dla seniorów:

  • unikanie zatłoczonych miejsc;
  • ograniczanie spotkań towarzyskich.

Pełny tekst apelu Zespołu doradczego ds. COVID-19 można znaleźć na stronie PAN >>

Zespół doradczy ds. COVID-19 przy Prezesie PAN składa się ze specjalistów z zakresu biochemii, geografii, medycyny, fizyki, wirusologii i socjologii. Jego sekretarzem jest dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. 

– W ostatnich tygodniach niepostrzeżenie weszliśmy w kolejną, bardzo niebezpieczną fazę epidemii – liczebność dobowo wykrywanych objawowych przypadków COVID-19 gwałtownie przyrosła. Oznacza to, że pośród nas przyrasta bardzo szybko liczba chorych objawowych i bezobjawowych. Wyniki symulacji przeprowadzonych w ICM UW sugerują, że wkrótce możemy spodziewać się nawet do 200 000 nowych zakażeń na dobę. Oznacza to gwałtowny przyrost liczby pacjentów, którzy będą potrzebować szybkiej i skutecznej pomocy medycznej. To może być każdy z nas, to mogą być nasi najbliżsi – mówi dr Afelt, dodając: – Jedyną aktualnie dostępną odpowiedzią, którą możemy wszyscy wspólnie wdrożyć przeciwko transmisji wirusa i nowym zachorowaniom jest ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarnego. Jasno i precyzyjnie definiujemy w zaleceniach naszego apelu jak postępować, aby spowolnić rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w naszej społeczności. Osobiście traktuję te wytyczne jak obowiązek obywatelski.