Poznaliśmy wyniki najnowszej edycji Academic Ranking of World Universities (ARWU 2017). Uniwersytet Warszawski awansował w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia o ponad 100 pozycji i znalazł się w czołówce grupy uczelni sklasyfikowanych pomiędzy 301. i 400. miejscem. Wzrost pozycji UW związany jest z dorobkiem publikacyjnym uczelni.

Ranking ARWU publikowany jest od 2003 roku. Twórcy zestawienia spośród około 20 tys. uczelni na całym świecie, wybierają 500, czyli 3% najlepszych.

 

W rankingu brana jest pod uwagę liczba laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa wśród absolwentów i pracowników uczelni, liczba autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, a także dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni. Wzrost pozycji Uniwersytetu Warszawskiego wynika z osiągnięcia lepszych rezultatów w kategoriach: „Highly cited researchers”, „Papers published in Nature and Science”, „Papers indexed in Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index”, „Per capita academic performance of an institution”. – Cieszę się, że to co robimy, by Uniwersytet działał coraz lepiej, znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach rankingów, w tym w rankingu szanghajskim – komentuje prof. Marcin Pałys, rektor UW. Do działań, które przyniosły efekty, rektor zalicza przede wszystkim „dbałość o to, żeby badania pracowników UW były publikowane w ważnych czasopismach światowych i pokazywanie tego, w czym jesteśmy mocni, w czym pozycja uniwersytetu liczy się na świecie”.

 

W rankingu znalazły się 2 polskie uniwersytety. Oprócz UW uwzględniony jest także Uniwersytet Jagielloński na miejscu 401-500.

 

Opublikowano także listę uczelni mających szansę na znalezienie się w najbliższych latach w rankingu (ARWU World Top 500 Candidates), znajdujących się obecnie na pozycji 501-800. Wśród kandydatów do najlepszej pięćsetki ARWU znalazły się 4 polskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Wrocławski.

 

 

Wyniki rankingu dostępne są na stronie: www.shanghairanking.com.