Zespół dr. inż. Roberta Sota, p.o. dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW, został wyróżniony w konkursie organizowanym przez sieć CHIST-ERA. Naukowcy chcą stworzyć ekosystem danych badawczych, wykorzystując analizę populacji ptaków.

FAIRBiRDS: Dane i oprogramowanie FAIR do badania ptaków: domknięcie cyklu życia badań w długim ogonie danych badawczych, koordynowany przez naukowców z ICM UW, jest jednym z dziewięciu projektów nagrodzonych w konkursie „Open & Re-usable Research Data & Software (ORD)”, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA. Należy też do dwóch wyróżnionych kierowanych przez polskich liderów.

 

Projekt koordynuje dr inż. Robert Sot, p.o. dyrektora ICM UW. Jego zespół przeprowadzi badania dotyczące standardów FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), czyli zasad związanych z możliwymi do odnalezienia, dostępnymi, interoperacyjnymi i wielokrotnie wykorzystywanymi danymi w długoterminowych badaniach populacji ptaków.

 

– Zadaniem projektu, finansowanego w polskiej części przez NCN, jest standaryzacja modelu danych nauk ekologicznych, a ostatecznym celem stworzenie przejrzystego krajobrazu badawczego. W ramach projektu zbudowane zostanie ustandaryzowane repozytorium otwartych danych ekologicznych, powiązane z repozytorium recenzowanego otwartego oprogramowania naukowego, pozwalającego na analizę tych danych – mówi dr inż. Robert Sot.

 

Projekt realizowany jest przez ekspertów w zakresie ekologii, ornitologii i IT z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zespołów badawczych z Belgii, Brazylii, Francji i Holandii.

Konkurs „Open & Re-usable Research Data & Software (ORD)”, organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA , skierowany jest do międzynarodowych zespołów badawczych realizujących projekty związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie NCN >>