Akademia Liderów to nowy program rozwoju kompetencji skierowany do pracowników administracji UW. Jest przeznaczony dla osób, które na uczelni kierują biurami, jednostkami, sekcjami lub mogą pełnić taką rolę w przyszłości. Warsztaty rozpoczną się na wiosnę 2020 roku. Obecnie trwają prace nad programem AL. W listopadzie odbędą się trzy spotkania, w trakcie których wybrane zostaną zagadnienia do omówienia podczas wiosennych szkoleń. Każdy pracownik może również wypełnić ankietę online.

Na wiosnę rozpocznie się pierwsza tura warsztatów w ramach akademii, druga planowana jest na jesieni 2020 roku. O wskazanie osób, które mogłyby zostać objęte programem, zostali poproszeni rektorzy, dziekani, zespół kanclerski, dyrektorzy i kierownicy jednostek. Przełożeni mogą zgłosić do akademii swoich pracowników, a także sami zapisać się na warsztaty.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w 6 dwudniowych szkoleniach, które dotyczyć będą m.in. planowania pracy zespołu, podziału zadań, wspierania rozwoju pracowników, motywowania ich i oceniania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywania konfliktów, wprowadzania zmian, dobrej komunikacji.

 

Szczegółowy program akademii powstaje w drodze konsultacji. Jego ostateczny kształt będzie znany w styczniu i wtedy też rozpoczną się zapisy na konkretne zajęcia. 14, 15 oraz 21 listopada odbędą się spotkania, na które zostały zaproszone osoby pełniące na uczelni rolę liderów różnego szczebla, w tym rektorzy i dziekani, ale też przyszli uczestnicy akademii. Będą dyskutować o tym, jakie zagadnienia uznają za najważniejsze oraz jakie kompetencje za najbardziej pożądane.

 

Każdy pracownik UW może wziąć udział w internetowej ankiecie i ocenić, które z zaproponowanych tematów są jego zdaniem najistotniejsze.

 

Warsztaty w trakcie Akademii Liderów będą prowadzone przez nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie pracują jako trenerzy.

 

Akademia Liderów organizowana jest przez sekcję Biura Spraw Pracowniczych zajmującą się szkoleniami dla różnych grup pracowników. Oferta szkoleń dostępna jest na stronie www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl.