Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów Opus, Preludium i Sonata. Naukowcy z UW zdobyli łącznie 94 granty i ponad 35 mln zł.

W konkursie Opus naukowcy otrzymują finansowanie, które można przeznaczyć na stworzenie zespołu oraz zakup aparatury potrzebnej do prowadzenia badań. W 12. edycji konkursu zgłoszono 1786 projektów z całej Polski. 409 z nich zakwalifikowano do finansowania. Naukowcy z UW zdobyli 45 grantów o wartości ponad 25,8 mln zł.

 

Konkurs Preludium przeznaczony jest dla początkujących naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W ostatniej edycji NCN wyróżniło projekty 25 badaczy z Uniwersytetu o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 372 spośród 1171 złożonych projektów.

 

Sonata to konkurs dla badaczy posiadających stopień naukowy doktora. Tym razem do konkursu zgłoszono 882 projekty. NCN nagrodziło 224 z nich. Pracownikom Uniwersytetu NCN przyznało 24 granty i ponad 7,4 mln zł.

 

Wszystkie konkursy Opus, Sonata i Preludium organizowane są w trzech kategoriach nauk: humanistycznych, o życiu, ścisłych i technicznych.

 

Więcej informacji o nagrodzonych badaniach i listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN.