Po raz kolejny na Krakowskim Przedmieściu zostało rozstawione stoisko Obozu Narodowo-Radykalnego. Ponieważ teren przed bramą uniwersytecką należy do Miasta st. Warszawy, a nie do uczelni, poinformowaliśmy władze miasta o zaistniałej sytuacji.

 

Uniwersytet Warszawski nie ma żadnego związku z inicjatywą ONR. Ubolewamy, że wizerunek naszej uczelni jest wykorzystywany przez różne organizacje, których działalność nie ma nic wspólnego z misją Uniwersytetu.

 

Biuro Prasowe

Uniwersytetu Warszawskiego