Złote monety rzymskie, mediatyzacja i fale tropikalne to zagadnienia, którymi zajmą się naukowcy z UW wyróżnieni grantami NCN. Otrzymali w sumie ponad 5,6 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki zorganizowało konkurs Sonatina pierwszy raz. O finansowanie badań mogli się starać młodzi badacze, którzy mają stopień doktora nie dłużej niż 3 lata. Do komisji konkursowej wpłynęły 123 wnioski. Finansowanie otrzymało 36 przedsięwzięć. 8 z nich poprowadzą młodzi badacze z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W panelu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce granty dostali:

  • dr Marta Alicja Kołodziejska z Wydziału Filozofii i Socjologii na pracę „Mindfulness: posthumanistyczna praktyka duchowa w czasach mediatyzacji” (prawie 530 tys. zł),
  • dr Emilia Michalina Smagur z Wydziału Historycznego na badanie „Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery” (ponad 620 tys. zł),
  • Joachim Popek z Wydziału Historycznego na przedsięwzięcie „Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej” (ponad 520 tys. zł).

W panelu nauk o życiu finansowanie otrzymali:

  • dr Łukasz Mateusz Szewczyk z Centrum Nowych Technologii na analizę „Udział czynników transkrypcyjnych LEF1/TCF w astrogenezie” (ponad 830 tys. zł),
  • dr Dorota Maria Kubacka z Wydziału Fizyki na przedsięwzięcie „Badania biologicznej roli 5′ nukleotydaz cN-IIIA i cN-IIIB w degradacji mRNA oraz ich znaczenia terapeutycznego z zastosowaniem nukleotydowych narzędzi molekularnych” (prawie 700 tys. zł),
  • dr Marcin Jarosław Ziemniak z Wydziału Chemii na projekt „Badania strukturalne nad mechanizmami inhibicji enzymów z rodziny USP usuwających ubikwitynę z białek eukariotycznych (ponad milion zł).

W panelu nauk ścisłych i technicznych wsparcie uzyskali:

  • dr Maciej Roman Molas z Wydziału Fizyki na pracę „Oddziaływanie ekscyton-fonon w cienkich warstwach monochalkogenków metali przejściowych (prawie 720 tys. zł),
  • dr Dariusz Bartłomiej Baranowski z Wydziału Fizyki na badanie „Oddziaływania międzyskalowe w atmosferze tropikalnej: wpływ cyklu dobowego na propagację fal tropikalnych (prawie 650 tys. zł).