20 grudnia 1980 roku na pierwszym walnym zebraniu NSZZ „Solidarność” UW delegaci wydziałowi wybrali Komisję Zakładową z przewodniczącym Maciejem Gellerem oraz Prezydium. W tym roku „Solidarność” na UW obchodzi 40-lecie działalności. Z okazji tej rocznicy prezentujemy skrót najważniejszych wydarzeń z początku istnienia Związku, a także relacje ich uczestników.
Kalendarium wydarzeń

 

1980

  • 31 VIII – po wielodniowych strajkach w hali BHP Stoczni Gdańskiej zostały podpisane porozumienia sierpniowe, na mocy których mógł powstać niezależny, samorządny związek zawodowy. Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego UW wysłała swoją delegację do Stoczni.
  • 17 IX – na mocy porozumień sierpniowych w Gdańsku został powołany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
  • 30 IX – rektorem UW został wybrany prof. Henryk Samsonowicz, co dla wielu było zaskoczeniem ze względu na to, że poparł tworzenie struktur „Solidarności”.
  • 15 X – rejestracja Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW.
  • 20 XII – na walnym zebraniu NSZZ „Solidarność” UW delegaci wydziałowi wybrali Komisję Zakładową z przewodniczącym Maciejem Gellerem oraz Prezydium, w którym zasiedli: Janusz Grzelak, Waldemar Jakubiak, Aleksandra Jaworowska, Stanisław Krukowski, Stanisław Kulisz, Krzysztof Laskowski, Janusz Onyszkiewicz, Tomasz Stankiewicz, Tomasz Umiński, Jerzy Wocial.

Kolejne lata (1981-1983) opisane zostały w piśmie uczelni nr 4/97 (pdf) na s. 23.

Kto przewoził Andrzeja Gwiazdę małym fiatem na Hożą? Kogo konspiracji uczyła babcia? Który z działaczy miał tytuł Mistrza Polski w judo? Kto po nocach przemalowywał pomniki? Swoje wspomnienia opisali: Ryszard Zieliński, Julian Srebrny, Zbigniew Janas, Mariusz Ziółkowski, Zuzanna Toeplitz, Robert Gawkowski i Anna Ratajska. Fragmenty tych relacji opublikowane zostały w piśmie uczelni nr 4/97 (pdf) na s. 24-25. Pełne wersje oraz kolejne wspomnienia dotyczące „Solidarności” na UW będziemy publikować na stronie www.uw.edu.pl/solidarnosc.