Sądzę, że na reakcje dużej części studentów UW na wydarzenia 13 grudnia 1981 r. i późniejszych dni znaczny wpływ wywarł wcześniejszy, kilkutygodniowy strajk studencki, który został na naszej uczelni zawieszony 12 grudnia 1981 r. – wspomina prof. Jarosław Czubaty z Wydziału Historii UW.

 

Pamiętam, że wielu z nas zdawało sobie sprawę z możliwości wprowadzenia stanu wojennego, ale wierzyło w szybki sukces wywołanego tym strajku generalnego „Solidarności”. Zapewne z tego względu, 14 grudnia jadąc na uniwersytet, na którym zajęcia były już odwołane, obserwowałem zaparkowane na ulicach milicyjne skoty z dużym napięciem połączonym z pewną ekscytacją, ale bez większego strachu. Wydaje mi się, że nadszedł on w kilka dni później, wraz z wieściami o pacyfikacji śląskich kopalni.

 

Tam powinno się coś dziać

Nastrój napięcia, potrzeby działania, ale też pewnej niefrasobliwości, który panował na spotkaniu w sali nr 17 Instytutu Historycznego dobrze ilustruje relacja Piotra Izgarszewa, nieznanego mi członka „Solidarności”, którą po wielu latach przeczytałem z rozbawieniem połączonym ze wzruszeniem. Autor, jako delegat swojego zakładu pracy udał się na UW, przekonany, że:

„gdzie jak gdzie, ale tam powinno się coś dziać. Zapytałem człowieka przy bramie, gdzie jest jakaś akcja. Idź pan na Wydział Historii, tam jest zebranie – odpowiedział. Zastałem tam około 30 osób. Pamiętam, że jakiś chłopak [Tomasz Wróblewski – J.C.] wstał i powiedział: Panowie, macie mówić pod zakładami, że ‘cała Warszawa strajkuje i czeka tylko na was’. Ogłaszam się dyktatorem stanu wojny. Heniek, ty idziesz pod hutę, Jacek ty tam… Bardzo mnie wtedy rozbawili”

 

Dla mnie wszystko zaczęło się po 13 grudnia, P. Izgarszew (pdf)

Ponieważ poderwanie Warszawy do czynu nie bardzo nam wyszło, zajęliśmy się zbieraniem informacji z regionu na temat strajków, aresztowań, dyslokacji oddziałów wojska i ZOMO pod zakładami pracy itp. Były one przekazywane lokalnym władzom podziemnej „Solidarności”. Część z nich trafiała potem do konspiracyjnych biuletynów informacyjnych. Dziś sądzę, że były to z naszej strony działania pełne zapału, ale mocno chaotyczne.

 

Fiszki z Galla Anonima

Wśród moich wspomnień ze stanu wojennego na UW mieszczą się także „tajne komplety”, czyli zajęcia, które, ze względu na zamknięcie uczelni, odbywały się w mieszkaniach wykładowców. Nie przeceniałbym ich wartości merytorycznej, ale z pewnością przyczyniały się do skracania dystansu między studentami i pracownikami. Dobrze zapamiętałem także swoisty folklor stanu wojennego – patrole ZOMO z zapałem legitymujące i rewidujące studentów na Krakowskim Przedmieściu. Kilkukrotnie doświadczyłem tego osobiście. Nie były to doświadczenia miłe, ale niekiedy zabawne, by wspomnieć zakłopotanie zomowca, którego podejrzenia wzbudziły perforowane karty wydruków z komputera używane przez jednego z kolegów jako fiszki do wypisów ze średniowiecznej kroniki. Połączenie ciągu liczb i znaków z łacińskim tekstem wydało mu się bardzo podejrzane, a wyjaśnienie, że „to fiszki z Galla Anonima” omal nie doprowadziło do użycia środków przymusu bezpośredniego.

 

Kalendarium wydarzeń

1981

13 XII – ogłoszenie stanu wojennego. Zawieszono zajęcia na uczelniach. W godzinach popołudniowych w Auditorium Maximum odbył się wiec akademicki z udziałem ok. tysiąca protestujących osób. W pierwszych dniach stanu wojennego 27 pracowników UW i 24 studentów zostało internowanych, a innym formom represji (aresztom, rewizjom i przesłuchaniom) poddano ok. 400 pracowników i studentów. Komisarzem wojskowym na uczelni został mianowany płk Bazyli Lewczuk.

 

1982

5 I – władze PRL rozwiązały NZS.
7 I – nowym komisarzem (a zarazem kierownikiem Studium Wojskowego UW) zostaje płk Nowakowski.
8 II – wznowienie zajęć.
8 IV – powołanie nowego rektora UW. Prof. Kazimierz A. Dobrowolski zajął miejsce zmuszonego do odejścia prof. Henryka Samsonowicza.
10 V – Senat UW powołał Komisję Senacką ds. Osób Pozbawionych Wolności.
13 V – internowano powołaną trzy dni wcześniej przewodniczącą Komisji Senackiej doc. dr hab. Jadwigę Puzyninę oraz sekretarza tej komisji doc. dr hab. Joannę Mantel-Niećko. Internowano także zgłaszającą projekt Komisji Senackiejdoc. dr hab. Hannę Świdę-Ziembę. Wszystkie trzy internowane były zarazem dziekanami swoich wydziałów.
10 XI – na dziedzińcu UW odbyła się manifestacja studentów protestujących przeciw stanowi wojennemu. Poza terenem uczelni MO zatrzymało ok. 50 studentów.
31 XII – zawieszenie stanu wojennego.

 

1983

8 III – uczelniane obchody wydarzeń marcowych z 1968 roku.

18 V – Senat UW uznał (45 głosami na 66), że zarządzenie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki o weryfikacji kadry kierowniczej uczelni nie ma podstaw prawnych i że minister przekroczył swoje kompetencje.
29 VI-6 VII – na posiedzeniu Senatu UW „rektor udzielił informacji na temat represji politycznych w stosunku do UW: od 13 XII 81 do 27 VI 83 internowano 53 osoby, aresztowano 53, zatrzymano 117. Obecnie w areszcie śledczym przebywa 11 osób. Żaden student nie został relegowany, żaden pracownik nie stracił pracy”.
22 VII – zniesienie stanu wojennego.

 

Więcej informacji w najnowszym piśmie uczelni. Premiera w przyszłym tygodniu.