Młodzi doktorzy, którzy pracują naukowo zagranicą i chcą prowadzić badania w Polsce, otrzymali granty w konkursie Homing II Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W konkursie Homing II naukowcy zgłosili 36 prac. Dofinansowanie w łącznej wysokości 6,1 mln zł otrzymało 8 prac. Autorami połowy z nich są badacze, którzy zamierzają realizować prace na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą zagadnień ważnych dla gospodarki i społeczeństwa. Ich twórcami są osoby z Polski i zagranicy. Finansowanie fundacja przyznała na dwa lata.

 

Jury złożone z międzynarodowych i polskich ekspertów recenzowało zgłoszenia pod kątem naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Ocena składała się z w trzech etapów. Pozytywny wynik otrzymali:

 

  • dr Tomasz Jaroń z The Carnegie Institution of Washington w Stanach Zjednoczonych, który przyjedzie do Centrum Nowych Technologii UW, gdzie będzie prowadził przedsięwzięcie „Synteza, ewaluacja oraz recykling soli zawierających aniony bogate we fluor do zastosowań w magazynowaniu energii” dofinansowane na ponad 790 tys. zł;
  • dr Anna Agnieszka Marusiak z Cancer Research UK Manchester Institute w Wielkiej Brytanii, która przeniesie się do CeNT UW, gdzie zajmie się badaniem „Wpływ amplifikacji genu kinazy MLK4 na rozwój raka piersi – badania w modelu 3D oraz in vivo” dofinansowaną na prawie 800 tys. zł;
  • dr Jakub Radoszewski z King’s College London w Wielkiej Brytanii, który przyjedzie na Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, gdzie będzie prowadził pracę „Algorytmy przetwarzania tekstów z błędami i niejednoznacznościami” dofinansowaną na ponad 650 tys. zł;
  • dr Michał Tomza z ICFO – The Institute of Photonic Sciences w Hiszpanii, który przeniesie się do CeNT UW, gdzie poprowadzi badanie „Kwantowe symulacje, obliczenia i pomiary z wykorzystaniem nowych kwantowych układów molekularnych” dofinansowaną na ponad 780 tys. zł.

 

Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.