W Poznaniu trwa konferencja „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. To piąta z dziewięciu konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zostanie przedstawiona tzw. Ustawa 2.0.

Konferencję można oglądać online przez stronę Narodowego Kongresu Nauki.

 

Podczas konferencji w Poznaniu omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o problemach związanych z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych oraz oceną aktywności naukowej pracowników w kontekście oceny parametrycznej. Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polska Akademia Nauk.

 

Dyskusja z udziałem UW23 lutego reprezentanci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, dr Marek Cygan i dr hab. Stefan Dziembowski (laureaci grantów ERC) oraz prof. Paweł Strzelecki i dr Laure Daviaud, prowadzili studium przypadku zatytułowane „Doskonałość naukowa – Dlaczego warto się ubiegać o granty ERC i jak to robić skutecznie?”.

 

W panelu dotyczącym doskonałości naukowej dla polskich naukowców udział wzięła udział dr hab. Natalia Letki z Wydziału Filozofii i Socjologii UW, a seminarium o otwartym dostępie do publikacji i wyników badań naukowych moderował prof. Marek Niezgódka z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

 

24 lutego o godz. 10.00 w panelu o finansowaniu badań naukowych w kontekście wspierania doskonałości naukowej uczestniczyć będzie Diana Pustuła, zastępca kierownika Biura Obsługi Badań UW.

 

Pełny program konferencji NKN

 

Rada programowa NKN W Radzie programowej Narodowego Kongresu Nauki są przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, profesorowie: Tomasz Dietl oraz Andrzej Udalski z Wydziału Fizyki, Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Michał Królikowski z Wydziału Prawa i Administracji, a także doktorzy habilitowani: Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, Natalia Garner z Wydziału Filozofii i Socjologii, Aneta Pieniądz z Wydziału Historycznego oraz dr Marek Cygan z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Założenia do tzw. Ustawy 2.0 przedstawione zostaną 19 i 20 września w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki. Kongres poprzedzają konferencje programowe organizowane w różnych ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się 19 i 20 czerwca, dotyczyć będzie ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym.