20 grudnia rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na promocję badań naukowych. Nagrodzone zostaną projekty, które – poprzez popularyzację badań naukowych prowadzonych na UW – przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu i jego pracowników.

Działania promocyjne powinny być skierowane do młodzieży, w tym kandydatów na studia, rodziców, nauczycieli czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dofinansowanie w wysokości do 20 tys. zł może zostać wykorzystane na przygotowanie: artykułu, publikacji, książki, podcastu, bloga, strony internetowej lub innej metody przekazania informacji o badaniach.

 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich dziedzin i dyscyplin. Wnioski konkursowe mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz pracownicy reprezentujący zespół badawczy. Nabór trwa do 4 lutego.

 

Więcej informacji na temat tej edycji konkursu znajduje się na stronie programu IDUB >>

 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020–2026. W ramach programu realizowanych jest 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet ma stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Więcej informacji na temat programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” znajduje się na stronie programu IDUB.