Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich obchodziła jubileusz 25-lecia. Z tej okazji na Uniwersytecie Warszawskim zostały zorganizowane liczne uroczystości.

9 i 10 czerwca Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich obchodziła 25-lecie swojego istnienia. W programie obchodów jubileuszu były Posiedzenia Prezydium KRASP i Zgromadzenia Plenarnego KRASP oraz wydarzenia artystyczne. Uroczystości odbywają się na zabytkowym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

– Mieliśmy piękną dyskusję dotyczącą nie tyle historii, co właściwie przyszłości. Dotyczyła ona sytuacji na polskich uczelniach. Zarówno kwestii merytorycznej, związanej z pisaniem doktoratów, pracy habilitacyjnej, awansów profesorskich, jak i tej która dotyczy nas wszystkich, a jest związana z finansami. Otaczający nas świat bardzo się zmienia, w związku z tym my także podczas dyskusji zajmowaliśmy się tymi sprawami – mówił podczas obchodów jubileuszu prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

– To niezwykle ważne wydarzenie dla środowiska akademickiego w Polsce. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przez 25 lat swojego istnienia przyczyniła się w sposób znaczący do transformacji systemu szkolnictwa wyższego, do podniesienia jakości badań, kształcenia, przede wszystkim do upowszechnienia i krzewienia dobrych praktyk – powiedział prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej.

 

 

Podnoszenie jakości badań i kształcenia

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) to instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Została powołana 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.

 

Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 109 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 8 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. Członkami KRASP są, obok uczelni publicznych, także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej.

 

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie KRASP pod adresem: https://www.krasp.org.pl/.