29 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium „Polska: klimat i energia. Mapowanie problemów”. Było to pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest identyfikacja problemów i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu oraz degradacją środowiska naturalnego i ukierunkowanie działań UW by skutecznie się im przeciwstawiać.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy prof. Ewy Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, która pełni na uczelni także rolę przewodniczącej Zespołu rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego.

 

W dyskusji, która toczyła się w formule okrągłego stołu wzięli udział m.in.: prof. Alojzy Nowak, rektor UW, Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, prof. Krzysztof Szamałek, geolog z Wydziału Geologii UW, Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich oraz Łukasz Lisicki pracujący w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Energii.

 

– Wnioski z tej jak i kolejnych dyskusji będą podstawą do budowania tożsamości merytoryczno-edukacyjnego centrum badań środowiskowych i proekologicznych, którego powstanie jest planowane na UW. Centrum zajmie się prowadzeniem badań i formułowaniem merytorycznych rekomendacji dotyczących reagowania na zmiany cywilizacyjne, przede wszystkim w zakresie środowiska i klimatu. Najważniejszą kwestią jest zdefiniowanie jak Uniwersytet Warszawski może pomóc w działaniach na rzecz środowiska w szerszym kontekście – podkreśla prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.