14 i 15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się forum poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania „Towards successful learning: Controversies and common ground”. Wydarzenie organizowane jest przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association), do którego należy Uniwersytet Warszawski.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) to instytucja, która składa się z ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i ma wpływ na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań czy innowacji. Uniwersytet Warszawski jest członkiem EUA.

 

EUA organizuje europejskie forum poświęcone kwestiom kształcenia. W spotkaniu weźmie udział ponad 250 osób, w tym prorektorzy, dziekani, badacze zajmujących się tematyką nauczania, decydenci polityczni i studenci.

 

– W ostatnich latach wzmocnienie kwestii związanych z uczeniem się i nauczaniem stało się priorytetem nie tylko dla instytucji szkolnictwa wyższego, lecz także dla rządów państw, Unii Europejskiej i procesu bolońskiego – wyjaśnia prof. Michael Murphy, przewodniczący komitetu sterującego EUA. – To bardzo ważne, aby społeczność akademicka i decydenci polityczni spotkali się i podzielili się doświadczeniami i wiedzą – dodaje.

 

Forum złożone będzie z trzech sesji. Na początku spotkania prof. Marcin Pałys, rektor UW i prof. Michael Murphy, przewodniczący komitetu sterującego EUA powitają wszystkich zebranych i wygłoszą słowa wstępu. Podczas pierwszej sesji poświęconej celom nauczania, prelegenci będą dyskutować na temat tego, czy w trakcie tworzenia programów studiów bierze się pod uwagę m.in. naukę krytycznego myślenia. Druga sesja będzie dotyczyć europejskich polityk związanych z kwestiami uczenia się i nauczania – jakie są różnice pomiędzy decyzjami politycznymi, a rzeczywistością akademicką. Na ostatniej sesji zostaną pokazane dwa różne podejścia uczelni University College Cork oraz University of Oslo do kształcenia.

 

Szczegółowy program forum

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 15 lutego w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 26/28). Na European Learning & Teaching Forum obowiązywała wcześniejsza rejestracja.

 

Więcej informacji