Wiedzy o tym, jak wyglądał na przełomie wieków handel międzynarodowy nad Morzem Czerwonym, dostarczą prace wykopaliskowe Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej.

 

Prof. Michał Gawlikowski otrzymał w ubiegłym tygodniu grant Harmonia 6 Narodowego Centrum Nauki na prowadzone przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej badania „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim”.

 

Celem prac jest badanie dalekosiężnego handlu morskiego w basenie Morza Czerwonego, a zwłaszcza ustalenie roli obu brzegów Morza Czerwonego w tej wymianie. Służyć temu będą badania wykopaliskowe w dwóch portach funkcjonujących w epoce rzymskiej po stronie afrykańskiej i azjatyckiej tego morza. Przez cały okres rzymski (wieki I-IV n.e.) trwała intensywna wymiana handlowa pomiędzy krajami Cesarstwa Rzymskiego a krajami wokół Oceanu Indyjskiego: Indiami, Arabią i wybrzeżem wschodniej Afryki.

 

Dotychczasowe badania nad tym handlem wykorzystują głównie nieliczne greckie i rzymskie źródła pisane, podczas gdy badania archeologiczne – zwłaszcza na azjatyckim brzegu Morza Czerwonego – są ciągle niewystarczające. Okazją, by to zmienić, są podjęte w 2014 roku prace misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w miejscowości Aynuna w Arabii Saudyjskiej, niedaleko wejścia do Zatoki Akaba.

 

Jak wskazuje analiza materiału ceramicznego zebranego podczas badań powierzchniowych, w Aynuna znajdują się ruiny osiedla, które można określić jako nabatejskie. Niektórzy badacze upatrują w tym miejscu pozostałości nabatejskiego portu Leuke Kome znanego ze źródeł pisanych. Królestwo Nabatejczyków ze stolicą w Petrze istniało od III wieku p.n.e. do roku 106 n.e., a karawany nabatejskie dostarczały towary z Południowej Arabii (dzisiejszego Jemenu) do krajów śródziemnomorskich.

 

Na afrykańskim brzegu Morza Czerwonego projekt obejmie studia nad portem w Berenike w Egipcie. Stanowisko to badane jest przez misję prof. Stevena E. Sidebothama (University of Delaware, USA) we współpracy z ekipą z CAŚ. Cały projekt obejmie więc prace archeologiczne na stanowisku Aynuna oraz opracowanie wybranych kategorii zabytków z tego stanowiska w ścisłym powiązaniu z rezultatami badań misji Berenike.

 

Więcej informacji o pierwszym sezonie badań misji CAŚ UW w Aynuna (Arabia Saudyjska)