Wśród piętnastu finalistów Nagród naukowych „Polityki” jest trójka naukowców z UW: dr Monika Stobiecka z Wydziału „Artes Liberales”, Wiktor Budziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych, dr hab. Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii. 

Program stypendialny Fundacji Tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców prowadzony jest od 2001 roku. Piętnastu finalistów konkursu wskazuje kapituła profesorska. Należą do niej m.in. byli rektorzy UW prof. Katarzyna Chałasińska oraz prof. Marcin Pałys. Wszyscy finaliści otrzymują nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Spośród finalistów kapituła społeczna wybiera pięcioro laureatów, którzy otrzymują stypendium w wysokości 15 tys. zł.

 

Wśród laureatów poprzednich edycji jest bardzo wielu badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. W tegorocznym konkursie wśród piętnastu finalistów są trzy osoby z UW:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych: dr Monika Stobiecka z Wydziału „Artes Liberales” – jest absolwentką historii sztuki oraz archeologii na UW; ukończyła studiów doktoranckie na Wydziale „Artes Liberales” w ramach programu „Na styku kultury i natury”; jest laureatką Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; zajmuje się m.in. studiami muzealnymi;
  • w dziedzinie nauk społecznych: Wiktor Budziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych – jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; współautorem publikacji na łamach m.in. „Journal of Demographic Economics”, „European Journal of Operational Research”, „International Review of Economics & Finance”; kieruje grantem Preludium Narodowego Centrum Nauki pt. „Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych”;
  • w dziedzinie nauk ścisłych: dr hab. Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii – jest laureatem programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; kierował grantami Narodowego Centrum Nauki – Sonata i Preludium; obecnie realizuje projekt Opus NCN pt. „Ciekłokrystaliczne, chiralne nanomateriały dla giętkich technologii fotonicznych”.

Pięcioro laureatów 20. edycji Nagród naukowych „Polityki” poznamy w październiku.