17 marca odbyło się spotkanie „Pod znakiem medycyny”, w którym udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Tematem przewodnim wydarzenia były wspólne działania badawczo-rozwojowe w kontekście kształcenia studentów medycyny i zastosowania technologii w terapii. Odsłonięta została też tabliczka z nazwą siedziby Wydziału Medycznego UW.

Spotkanie „Pod znakiem medycyny” miało miejsce 17 marca w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Wydarzenie było współorganizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy i stało się jednocześnie okazją do uroczystego odsłonięcia tabliczki „Wydział Medyczny UW” na budynku, w którym będzie mieścić się siedziba nowej jednostki.

 

– Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie Wydziału Medycznego, zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego, jak i naszym partnerom. To dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu kierunek lekarski wraca po ponad 70-letniej przerwie na UW – podkreślił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zauważył, że obecnie około 150 osób zatrudnionych na uczelni jest blisko związanych z medycyną poprzez prowadzenie badań naukowych lub wykładów, a także udział w przedsięwzięciach związanych bezpośrednio z ochroną zdrowia i leczeniem pacjentów. – Kultura działalności medycznej istnieje i jest silnie zakorzeniona na naszej uczelni – zaznaczył prof. Alojzy Z. Nowak. – Musimy myśleć długofalowo o nowych pokoleniach. Nowo utworzony wydział ma być miejscem, do którego naukowcy nie tylko z Europy, ale i z całego świata, będą przyjeżdżać i korzystać z wyników prowadzonych tu badań – dodał rektor UW.

 

Podczas spotkania miało miejsce także wystąpienie gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, który podkreślał, że nie tylko dydaktyka jest fundamentem funkcjonowania jednostki, ale też istotny jest postęp – badania i rozwój.

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu rektorskiego, zespołu kanclerskiego, dziekani, prodziekani, kierownicy jednostek i klinik oraz naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

– Odsłonięcie tabliczki z nazwą wydziału symbolicznie wskazuje, że pierwszą siedzibą władz Wydziału Medycznego i kierunku lekarskiego będzie gmach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Mamy tu miejsce dobrych spotkań: ludzi, dyscyplin, nauki i biznesu, co pokazuje także dzisiejsze spotkanie – mówiła prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

 

Prowadzącym panele, które odbyły się w ramach spotkania „Pod znakiem medycyny”, był prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego UW, koordynator zespołów związanych z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim: Zespołu ds. infrastruktury medycznej oraz Zespołu ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim.