Przedstawiciele Fluence Technology i Panattoni Europe odebrali nagrody główne w VII odsłonie konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego. Gala wręczenia nagród odbyła się 28 maja w budynku wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UW przy ul. Dobrej 55.

– Gratuluję laureatom, finalistom i wyróżnionym w konkursie Przedsiębiorca Roku UW. Jesteśmy dumni z Państwa osiągnięć. Uniwersytet Warszawski jest instytucją nowoczesną i otwartą. Bardzo dobrze rozumiemy potrzebę współpracy nauki z biznesem. Chcemy kształcić nie tylko tych co poszukują pracy, ale przede wszystkim osoby, które będą kształtować kierunki rozwoju współczesnego świata i rynek pracy – powiedział rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak podczas gali konkursowej.

 

W tym roku kapituła konkursu wyłoniła dwunastu finalistów w czterech kategoriach: „Master of Business”, „Innowacja/Innowator roku”, „Przedsiębiorca społeczny”, „Start-up roku”. Spośród nich wybrano dwa przedsiębiorstwa, które otrzymały nagrody główne, a czterem przyznano wyróżnienia.

 

Firmy i organizacje, które dostały się do finału, są tworzone przez osoby związane z Uniwersytetem Warszawskim – studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów uczelni.

Nagrody główne:
 • Panattoni Europe;
 • Fluence Technology.

 

Wyróżnienia
 • Appsilon Sp. z o.o.;
 • Bhumi Sp. z o.o.;
 • Fundacja Koty z Grochowa – Na Rzecz Kotów w Potrzebie;
 • Modue Sp. z o.o.
Z Warszawy w świat

Twórcą Panattoni Europe, zdobywcy nagrody głównej, jest Robert Dobrzycki, który ukończył Wydział Zarządzania UW. Jego firma zajmuje się budową powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce i Europie. Firma rozpoczęła działalność w kraju w 2005 roku, rozszerzając w kolejnych latach działalność na rynki zagraniczne.

 

Drugi laureat nagrody głównej – Fluence Technology – jest polską spółką technologiczną założoną w 2016 roku przez polskich fizyków, specjalizującą się w produkcji zaawansowanych systemów laserowych. Działa już na pięciu kontynentach na renomowanych uczelniach i globalnych firmach. Spółka zajmuje się opracowaniem całkowicie światłowodowych laserów femtosekundowych, które znajdują zastosowanie np. w technikach obrazowania medycznego czy umożliwiają wytwarzanie elektroniki nowej generacji.

 

Społeczna misja uczelni

Celem konkursu Przedsiębiorca Roku jest promowanie przedsiębiorczości i dobrych praktyk w sferze biznesowej wśród przedstawicieli społeczności UW. W 2024 roku konkurs jest organizowany po raz siódmy.

 

– Od pierwszej edycji wydarzenie pokazuje, jak różnorodne i interesujące są działania, w które angażują się osoby związane z UW – te, które tu pracują lub się uczą, a także te, które ukończyły studia na Uniwersytecie – mówi koordynatorka konkursu prof. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania UW, pełnomocniczka rektora UW ds. rozwoju przedsiębiorczości.

 

Konkurs przyczynia się do promowania wartości takich jak przedsiębiorczość, nawiązywanie relacji biznesu i nauki, dzięki czemu mogą powstać nowe rozwiązania wpływające na jakość życia ludzi czy zaawansowanie technologiczne społeczności. Uczestniczą w nim przedstawiciele różnych dziedzin nauk.

 

– Uniwersytet od wielu lat stwarza swojej społeczności warunki do kreowania pomysłów i ich urzeczywistniania w realnym świecie. Dowodem na to jest fakt, że w gronie laureatów konkursu liczne grono stanowią osoby związane nie tylko z kierunkami biznesowymi czy ekonomicznymi, ale również z dziedzinami społecznymi, humanistycznymi i ścisłymi – mówi dr hab. inż. Przemysław Dubel, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Wiedzy UW, które uczestniczy w organizacji konkursu.

 

W skład kapituły konkursu weszli: rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak, Jan Krzysztof Bielecki, dr hab. Grzegorz Brona, prorektor UW ds. rozwoju prof. Ewa Krogulec, dr Michał Kurzelewski, dr Remigiusz Lewandowski, Sebastian Podkański i Aleksandra Szwed.

 

Wszyscy finaliści VII konkursu Przedsiębiorca Roku

Kategoria „Master of Business”:

 1. Panattoni Europe;
 2. Appsilon Sp. z o.o.;
 3. Mokosh Didiuk Sp. komandytowa.

 

Kategoria „Innowacja/Innowator roku”:

 1. Yellow House Education S.A.;
 2. Bhumi Sp. z o.o.;
 3. Fluence Technology.

 

Kategoria „Przedsiębiorca społeczny”:

 1. Centrum Ochrony Mokradeł;
 2. Fundacja Koty z Grochowa – Na Rzecz Kotów w Potrzebie;
 3. Fundacja Bochińskich na rzecz promocji wzornictwa przemysłowego i polskiej myśli projektowej.

 

Kategoria „Start-up roku”:

 1. Modue Sp. z o.o.;
 2. Orphinic Scientific S.A.;
 3. RESPO.VISION Sp. z o.o.