Już po raz trzeci pracownicy UW, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi, otrzymają okresowe zwiększone wynagrodzenie.

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców i dydaktyków, dzięki którym Uniwersytet się rozwija, rektor UW utworzył w 2015 roku specjalny fundusz, z którego wypłacane są nagrody dla najlepszych pracowników. Kolejne edycje programu zostały zorganizowane w 2016 i 2017 roku.

 

122 nagrodzonych

Do 12 kwietnia kandydatów do listy wyróżnionych zgłaszali dziekani wydziałów i kierownicy jednostek. Z listy wyłonione zostaną 122 osoby. Wyboru dokona specjalnie powołana przez rektora komisja profesorów, reprezentujących różne uniwersyteckie wydziały, pod przewodnictwem prof. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych. Doceniane będą znaczące publikacje naukowe, opatentowane bądź skomercjalizowane wyniki pracy badawczej, a także szczególne osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych instytucji.

 

Liczby programu

Wyróżnieni naukowcy przez rok będą otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto. Zwiększenie wynagrodzenia jest przyznawane z wyrównaniem od początku roku kalendarzowego.

 

To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych naukowców w 2017 roku będzie na Wydziale Fizyki (13), Historii (11) oraz Chemii (10).

 

Po wyłonieniu laureatów odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów. Lista wszystkich nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej UW w dniu uroczystości.