Masz pomysł, na co warto przeznaczyć pieniądze Uniwersytetu Warszawskiego? Chcesz przysłużyć się społeczności akademickiej? Tylko do 19 listopada studenci i pracownicy UW mogą składać projekty do budżetu partycypacyjnego. Pomysły mogą dotyczyć różnych obszarów, m.in.: przestrzeni akademickiej, kultury, ochrony środowiska oraz edukacji i popularyzacji nauki. W budżecie jest 300 tys. zł.

 

Pozostało jeszcze kilka dni, aby wziąć udział w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego UW i zgłosić przedsięwzięcia, które przysłużą się społeczności akademickiej. Mogą to zrobić zarówno studenci, jak i pracownicy UW. Pomysły mogą być różne – od nowych stojaków rowerowych, integracji społecznej, poprawy dróg, po nowe zagospodarowania przestrzeni. Wybrane wnioski zostaną zrealizowane w 2018 roku.

 

Kryteria, które ma spełniać projekt:
  • ogólnodostępność – ważne jest, żeby wszyscy jej członkowie mieli możliwość korzystania ze zgłoszonego pomysłu (czyli np. nie tylko studenci lub pracownicy jednego wydziału);
  • zgodność z prawem oraz misją i statutem uczelni;
  • uwzględnienie stosownych uwarunkowań technicznych;
  • lokalizacja na terenie UW.

 

Projekt można zgłosić samodzielnie lub przygotować go wspólnie z innymi osobami. Do tej pory zgłoszono kilkanaście wniosków. Pomysły można zgłosić, korzystając z formularza na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl

 

Budżetem partycypacyjnym kieruje prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju, przy wsparciu m.in. Biura Wspomagania Rozwoju, Biura Promocji, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji.

 

Harmonogram

 

Regulamin budżetu partycypacyjnego oraz wszystkie informacje dotyczące formalnych wymagań, harmonogramu i przykładowych projektów znajdują się na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl