Rozstrzygnięto V edycję konkursu „Złoty Medal Chemii” na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską. Pierwsze miejsce zajął Michał Sawczyk z Wydziału Chemii UW.

W tym roku do konkursu zgłoszono 51 prac. Najlepszą, okazała się rozprawa Michała Sawczuka pt. „Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych”.

 

Katalizatory palladowe, którymi zajmował się laureat, służą przyspieszeniu pewnych reakcji chemicznych. Trudno je jednak usunąć z roztworu i użyć ponownie. Katalizatory są kosztowne, co utrudnia zastosowanie ich w przemyśle. Nagrodzony student zaproponował system oparty na nanocząstkach magnetycznych, który pozwoliłby odzyskiwać związki. Te z kolei mogłyby usprawnić produkcję m.in. farmaceutyków czy herbicydów.

 

Srebrny medal otrzymał student Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Artur Kasprzak. Brązowy medal trafił do Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Oprócz medali i nagród finansowych, finaliści konkursu otrzymali możliwość odbycia stażu w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

 

Konkurs organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firma DuPont. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 1 grudnia.

 

Więcej informacji na stronie Instytutu Chemii Fizycznej PAN.