O funkcjonowaniu państwa oraz jego naprawie będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”, która odbędzie się 10 grudnia na UW.

Konferencja „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej” odbędzie się w czwartek 10 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Auditorium Maximum (sala B) przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Początek o godz. 11:00.

 

Przedmiotem raportu jest wskazanie tych wymiarów organizacji i funkcjonowania naszego państwa, które wymagają najpilniejszej naprawy. Od jej powodzenia zależy nie tylko sprawność i siła samego państwa, lecz także dynamika dalszego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, kulturowym.

 

W trakcie konferencji zostaną przedstawione i skomentowane główne tezy raportu autorstwa zespołu w składzie: A. Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski), E. Bendyk (Uniwersytet Warszawski), M. Frączek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), A. Giza (Uniwersytet Warszawski), G. Gorzelak (Uniwersytet Warszawski), J. Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), H. Izdebski (Uniwersytet Warszawski), R. Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), S. Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), B. E. Nowak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), J. Raciborski (Uniwersytet Warszawski), J. Reiter (Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie), D. Sześciło (Uniwersytet Warszawski).

 

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli środowiska akademickiego i wszystkich osób, którym zależy na rozwinięciu i racjonalizacji debaty publicznej na temat naszego państwa, jego niewątpliwych osiągnięć, ale i jego widocznych ułomności oraz możliwych sposobów eliminowania tych ostatnich.

Program konferencji

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Auditorium Maximum, sala B

10 grudnia 2015 r.

 

11:00–11:10 Rozpoczęcie konferencji: prof. Anna Giza (prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej)

11:10–11:30 Prezentacja głównych tez raportu: prof. Jerzy Hausner (UEK)

11:30–12:45 Dyskusja panelowa, moderator: Edwin Bendyk (UW), uczestnicy: prof. Jarosław Górniak (UJ), Marcin Kędzierski (Klub Jagielloński), prof. Mirosława Marody (UW), Aleksander Smolar (Fundacja Batorego), Kuba Wygnański (Fundacja „Stocznia”)

12:45–13:45 Otwarta dyskusja

13:45–14.00 Podsumowanie konferencji