Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego mogą zgłaszać propozycje zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i doktorantów uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 stycznia.

W ramach współpracy edukacyjnej 4EU+ nauczyciele akademiccy UW mogą zgłaszać zajęcia dydaktyczne prowadzone w pełni (łącznie z zaliczeniem) online lub hybrydowo do udostępnienia studentom i doktorantom pięciu uczelni partnerskich Sojuszu (4EU+ Shared courses).

 

Od roku akademickiego 2020/2021 pracownicy UW udostępnili łącznie 165 przedmiotów z oferty zajęć 22 jednostek dydaktycznych uczelni. W zajęciach oferowanych przez UW uczestniczyło 250 studentów z pięciu uniwersytetów partnerskich 4EU+.

 

Zajęcia muszą być prowadzone w jednym z języków uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ (niemieckim, francuskim, włoskim, duńskim lub czeskim) lub w języku angielskim oraz odpowiadać tematycznie jednemu z obszarów flagowych Sojuszu 4EU+.

 

Propozycje zajęć należy zgłaszać do 13 stycznia 2023 roku za pomocą tabeli udostępnionej w Arkuszu Google >>

Uwaga! Nauczyciele akademiccy mogą zgłaszać jako shared courses 4EU+ jedynie aktualnie istniejące zajęcia, będące częścią oferty dydaktycznej przygotowanej dla studentów UW.

 

Więcej informacji na temat udostępnienia zajęć znajduje się tutaj >>

W razie pytań związanych z ofertą dydaktyczną Sojuszu 4EU+ należy kontaktować się z dr Martą Jaworską-Oknińską: m.jaworska-okninska(at)uw.edu.pl, z Zespołu ds. Sojuszu 4EU+ (Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW).