Doktorzy Michał Łuczewski i Cezary Samojłowicz odbędą sesje z profesjonalnymi trenerami na temat zarządzania badaniami naukowymi. Zostali wyróżnieni w konkursie Coaching FNP.

 

Dr Michał Łuczewski z Wydziału Filozofii i Socjologii oraz dr inż. Cezary Samojłowicz z Wydziału Fizyki otrzymają porady, jak wspinać się po drabinie naukowej, podejmować decyzje dotyczące pracy badawczej oraz rozwiązywać problemy pojawiające się w pracy. Każdy z nich będzie miał szansę zdiagnozować swoją sytuację zawodową oraz opracować i zastosować działania, które podniosą jego kompetencje zawodowe.

 

Zajęcia mają indywidualny charakter. Dotyczą zarządzania badaniami naukowymi i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komunikacji naukowej, komercjalizacji wyników badań, przedsiębiorczości.

 

Na spotkaniach trenerzy omówią z laureatami szczegółowe zagadnienia, np. planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, budowanie własnego zespołu, kierowanie zespołem badawczym (także interdyscyplinarnym), mentoring, zarządzanie przedsięwzięciami badawczymi, umiejętność negocjacji czy przekazywanie wyników badań różnym grupom odbiorców.

 

Oprócz wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego wśród nagrodzonych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest jeszcze sześć osób z innych szkół wyższych.