– Powinny istnieć równoległe ścieżki kariery i systemy oceny dla osób, które chcą poświęcić się tylko nauce albo tylko działalności dydaktycznej – mówi rektor UW w „Forum Akademickim”.

W październikowym numerze „Forum Akademickiego” został opublikowany wywiad Piotra Kieracińskiego z prof. Marcinem Pałysem, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. W rozmowie pojawiają się tematy, takie jak finansowanie uczelni z budżetu państwa, granty na badania, stypendia dla doktorantów, matura jako przepustka na studia, rola humanistyki, ocena parametryczna, decentralizacja uczelni i jej wspólna tożsamość.

 

Czy Uniwersytet Warszawski będzie się starał o status uniwersytetu badawczego, jeśli zostałby ogłoszony konkurs, który miałby na celu wyłonienie takiej grupy lepiej finansowanych uczelni?

Uniwersytet Warszawski taki cel zapisał sobie w strategii i w dużym stopniu już go realizuje. Spośród działań składających się na inicjatywę ministerstwa będziemy wybierać te, które najlepiej pasują do naszej strategii.

 

A które pasują?

Powinny istnieć równoległe ścieżki kariery, a także systemy oceny dla osób, które chcą poświęcić się tylko nauce i dla tych, którzy chcieliby się bardziej skupić na działalności dydaktycznej. Druga rzecz to system finansowy, który pozwalałby na to, żeby można było działalność naukową w całości finansować z pieniędzy na badania. W tej chwili wynagrodzenia nauczycieli akademickich są praktycznie w całości finansowane z funduszy dydaktycznych.

 

Czy uniwersytet dzisiaj to szkoła zawodu, czy też kuźnia inteligencji, świadomych obywateli? Czy w ogóle uniwersytet powinien pełnić rolę formacyjną obok edukacyjnej?

Uniwersytet musi pełnić obie te funkcje, a zadanie formacyjne jest równie ważne, jak edukacyjne. Gdyby ktoś chciał jedynie nauczyć się zawodu, nie musi iść na studia. Absolwenci uniwersytetu powinni mieć nie tylko odpowiedni zasób informacji, lecz powinni też umieć szeroko patrzeć, rozumieć, na czym polega debata i ścieranie się poglądów, wiedzieć, co to są wartości obywatelskie, solidarność, współdziałanie.