22 października w budynku Dawnej Biblioteki została otwarta wystawa „Przez oświatę do wolności. Odrodzenie Uniwersytetu Warszawskiego”. Będzie można ją oglądać do 1 grudnia.

– W 1915 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał list gratulacyjny od Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego pierwszym  akapicie napisano: „U progu Waszej działalności, która niechby trwała przez wieki, a szlachetnym znaczyła się owocem, z głębi serca przepełnionego bratniem dla Was uczuciem, ślemy Wam słowa: Szczęść Boże”. Właśnie upłynął pierwszy wiek od tej wielowiekowej działalności, której życzył nam Senat UJ. Zachęcam państwa, aby oglądając tę wystawę przypomnieli sobie państwo, jak ten wiek się układał i co się w nim działo – powiedział podczas wernisażu wystawy prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Wystawa jest „podróżą w czasie” po dziejach Uniwersytetu w latach 1915-1939. Sto lat temu zostały wznowione wykłady w języku polskim, po 46 latach działalności Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, na którym wykładano w języku rosyjskim.

 

– W roku 1915 na nowo wskrzeszono Uniwersytet Warszawski, założono polskojęzyczną Politechnikę Warszawską. Dla okupantów był to gest natury politycznej – chcieli w ten sposób pozyskać polską społeczność do swoich celów wojskowo-politycznych. Dla warszawiaków, dla Polaków zaś, była to szansa, którą wykorzystaliśmy jako narodowość polska, społeczność akademicka. Stworzyliśmy w latach 20. uczelnię, którą mogliśmy pochwalić się na arenie międzynarodowej – zaznaczył Adam Tyszkiewicz z Muzeum UW.

 

Oprócz wydarzeń z życia uczelni z 1915 roku, zwiedzający mogą również zapoznać się z osiągnięciami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego w okresie międzywojennym, m.in. dokonaniami prof. Tadeusza Zielińskiego – badacza antycznej Grecji i Rzymu, prof. Kazimierza Michałowskiego – archeologa, który zapoczątkował pierwsze wykopaliska w Egipcie czy też o prof. Wacławie Sierpińskim, który tworzył podstawy polskiej matematyki.

 

Przed budynkiem Dawnej Biblioteki znajduje się ekspozycja ze zdjęciami z okresu międzywojennego, a także adresy gratulacyjne, jakie otrzymał Uniwersytet w 1915 roku.

 

Organizatorem wystawy są Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Więcej o historii Uniwersytetu Warszawskiego.