Dr hab. Marta Wrzosek z Wydziału Biologii została wyróżniona w 15. edycji konkursu Popularyzator Nauki. Badaczka zajmuje się mykologią – nauką o grzybach, ich systematyką, budową, fizjologią i znaczeniem dla człowieka. Popularyzuje mykologię od wielu lat, prowadząc zajęcia, wykłady i spotkania m.in. dla studentów, dzieci i młodzieży oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.

Dr hab. Marta Wrzosek pracuje na Wydziale Biologii w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji. Do jej zainteresowań badawczych należą m.in. grzyby owadobójcze, halucynogenne, badania mykocenoz obszarów chronionych czy interakcje mutualistyczne grzybów i owadów. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego oraz członkiem założycielem European Mycological Association.

 

Biolożka jest zaangażowana w popularyzację nauki o grzybach. Prowadzi zajęcia dla studentów, dzieci i młodzieży oraz osób starszych na uniwersytetach trzeciego wieku. Rok temu podczas Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki miała wystąpienia pt. „Grzyby w ewolucyjnej grze o życie”. Podczas konferencji Forests at Risk zaprezentowała wyniki badań swojego zespołu dotyczące gatunków grzybów, które występują w drewnie z Białowieży (zobacz omówienie prezentacji >>). Jest współautorką książki „W czym grzyby są lepsze od ciebie”. W artykule opublikowanym stronie serwisu PAP Nauka w Polsce badaczka zaznaczyła, że chciałaby założyć w Polsce Mykotekę – Centrum Mykologiczne, którego zadaniem byłoby zbieranie informacji o grzybach, udzielaniem rad i konsultowanie projektów.

 

W konkursie Popularyzator Nauki, organizowanym przez serwis PAP Nauka w Polsce i MNiSW, dr hab. Marta Wrzosek została wyróżniona za popularyzację mykologii. Drugą wyróżnioną osobą jest Jerzy Rafalski.

 

W tym roku kapituła konkursu Popularyzator Nauki przyznała nagrody w pięciu kategoriach: naukowiec, animator, instytucja, zespół, media oraz nagrodę główną.

 

Laureaci konkursu Popularyzator Nauki w poszczególnych kategoriach:

  • dr Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego – kategoria naukowiec;
  • Aleksandra i Piotr Stanisławscy – duet Crazy Nauka – kategoria media;
  • Dawid Myśliwiec – kategoria animator;
  • Heweliusze Nauki – kategoria zespół;
  • Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki – kategoria instytucja.

Twórcy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki otrzymali nagrodę główną konkursu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie serwisu PAP Nauka w Polsce.