W wyniku łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa częściowo przywrócona zostanie możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. 18 maja ruszy Wypożyczalnia Miejscowa w pomieszczeniu porestauracyjnym na parterze BUW. Wraca też możliwość składania zamówień na skany materiałów z BUW dla studentów, doktorantów i pracowników UW.

Od 18 maja znów będzie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wznowione zostaną też usługi bezpłatnego skanowania oraz indywidualnych, umawianych spotkań z czytelnikami. Z zasobów BUW będzie można korzystać tylko poza biblioteką. Działalność czytelni pozostaje zawieszona do odwołania.

 

Wypożyczalnia Miejscowa tymczasowo zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu porestauracyjnym na parterze BUW (s. 0.85). Będą mogli z niej skorzystać posiadacze ważnego konta bibliotecznego BUW z uprawnieniami do wypożyczeń, czyli studenci, doktoranci, słuchacze i pracownicy UW, profesorowie wizytujący UW, członkowie Klubu Absolwenta UW, profesorowie oraz doktorzy habilitowani spoza UW, użytkownicy z instytucji, z którymi UW zawarł odpowiednie umowy, biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wypożyczalnia Miejscowa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00. Szczegółowe zasady wypożyczeń można znaleźć na stronie BUW >>

 

Inne wizyty niż w Wypożyczalni będą umawiane telefonicznie lub mailowo (podstawowy wykaz telefonów oraz adresów e-mail).

 

Bezpłatne skanowanie 

 

Od 18 maja 2020 r. (do odwołania) studenci, doktoranci i pracownicy UW będą mogli składać zamówienia na bezpłatne skanowanie wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących. Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego, a także brak przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Więcej informacji znajduje się na stronie BUW >>

 

Zasady bezpieczeństwa

Zarówno praca na terenie BUW, jak i jej użytkowanie odbywać się będą z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad higieny oraz bezpieczeństwa. Szczegółowe zalecenia w tej sprawie znajdują się na stronie BUW >>

 

W strefie Wolnego Dostępu i czytelniach na terenie BUW będą mogli przebywać wyłącznie pracownicy biblioteki.