Wydziały UW otrzymały prawie 1,2 mln zł z Funduszu Innowacji Dydaktycznych na pomoce multimedialne do prowadzenia zajęć i sprzęt do laboratoriów.

Fundusz Innowacji Dydaktycznych wspiera co roku projekty prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. Pieniądze z funduszu naukowcy i dydaktycy mogą przeznaczyć na multimedialne pomoce do prowadzenia zajęć i warsztatów albo na wyposażenie laboratoriów. 12 stycznia komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania autorom 27 wniosków. Konkurs odbywał się dwunasty raz.

 

Najwięcej przedsięwzięć zostanie dofinansowanych na Wydziale Biologii – siedem, na Wydziale Polonistyki – pięć, na Wydziale Fizyki – trzy.

 

Największa kwota, 114 300 zł, trafi na Wydział Biologii na przedsięwzięcie „Laboratorium bioremediacji środowiska do badań w skali ćwierć-technicznej”. Wśród dofinansowanych prac są np.: „Innocence project – przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom” na Wydziale Prawa i Administracji, „E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi” na Wydziale Polonistyki, „Warszawska historia eksploatacji wody do picia – opracowanie wirtualnego spaceru po mieście” na Wydziale Geologii, „Uniwersalna platforma USG: warsztaty z metod obrazowania biomedycznego, podstaw przetwarzania cyfrowego sygnałów i ich implementacji na procesorach GPU” na Wydziale Fizyki.

Lista dofinansowanych z FID przedsięwzięć w 2016 r. (pdf)