Prof. Łukasz Kowalik z WMIM, prof. Joanna Sadlej z WCh i dr Wiktor Lewandowski z WCh otrzymali Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Trzech pracowników Uniwersytetu Warszawskiego znalazło się w gronie naukowców, którzy odebrali Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Nagrodę za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej 2014 otrzymał prof. Łukasz Kowalik z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do jego zainteresowań naukowych zaliczają się algorytmy i struktury danych oraz teoria grafów (algorytmy aproksymacyjne, algorytmy dla problemów NP-trudnych, grafy plenarne, kolorowanie grafów). Prof. Kowalik jest laureatem konkursów stypendialnych Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odbył staż w Instytucie Informatyki im. Maxa Plancka w niemieckim Saarbrücken.

 

Prof. Joanna Sadlej, która pracuje na Wydziale Chemii w Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych, jest specjalistką w dziedzinie chemii fizycznej. MNiSW przyznało jej Nagrodę dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku. Prof. Sadlej prowadzi badania z teoretycznej spektroskopii molekularnej i aplikacyjnej chemii kwantowej. Doświadczenie naukowe zdobywała w University of Delaware i University of Illinois w Chicago.

 

Kolejny z wyróżnionych przez resort nauki także wykłada na Wydziale Chemii. To dr Wiktor Lewandowski. Dostał Nagrodę MNiSW w kategorii za osiągnięcia naukowe I i II stopnia. Dr Lewandowski pracuje nad nowymi nanomateriałami opartymi o nanocząstki metali i grafen, poszukując możliwości tworzenia układów hybrydowych o właściwościach metamateriałowych (nieobserwowanych w przyrodzie). Na swoim koncie ma stypendia NCN, FNP oraz z Nowoczesnego Uniwersytetu (przedsięwzięcia wspierającego kadrę UW). Kilka dni temu dr Wiktor Lewandowski został nagrodzony w konkursie dla młodych popularyzatorów FNP.

 

Ministerstwo przyznało nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), opiekę naukową i dydaktyczną, całokształt dorobku naukowego oraz osiągnięcia organizacyjne.

 

Kandydatów do nagród mogły zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki, prezes oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.