Spośród 148 książek historycznych, które wydano w latach 2013-2014 wybrano 14 najciekawszych. Wśród nich znalazła się publikacja autorstwa dr. Roberta Gawkowskiego.

 

Nagrody Klio przyznawane są autorom i wydawcom publikacji historycznych przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej od 1995 roku. Tym razem wręczono je w czterech kategoriach: autorskiej, dla historyków za popularyzację wiedzy; edytorskiej dla wydawnictw; monografii naukowych, za merytoryczny wkład w poznawanie historii; oraz varsaviany, w której wyróżnione są publikacje o tematyce związanej z Warszawą.

 

W tej ostatniej przyznano cztery równorzędne nagrody. Jedną z nich za książkę „Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk” otrzymał dr Robert Gawkowski, pracujący w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja ukazała się w czerwcu tego roku nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Jej pierwsze egzemplarze odebrali Krybarowcy, uczestnicy walk o Uniwersytet, o których losach opowiada nagrodzony historyk.

W jury konkursu zasiedli profesorowie Tomasz Kizwalter, Jan Kieniewicz, Henryk Samsonowicz, Tomasz Szarota, Janusz Tazbir oraz dziennikarze Marian Turski i Tomasz Łubieński.