Zespół badawczy z UW stworzył repozytorium gromadzące wszystkie kompletne dziewiętnastowieczne wydania polskich przekładów Williama Shakespeare’a.

Repozytorium „Polski Szekspir UW – Moduł XIX” to baza wiedzy gromadząca sylwetki tłumaczy dzieł Shakespeare’a. Ponadto, zawiera ona omówienia stosowanych przez tłumaczy praktyk i strategii tłumaczeniowych, warunków w jakich tworzyli czy odbioru dzieł przez im współczesnych. Baza oferuje dostęp do zdigitalizowanych oryginałów tekstów i przekładów bez konieczności rejestracji czy opłaty. W repozytorium zgromadzono przekłady 27 tłumaczy. Bazę można przeglądać m.in. według autora tłumaczenia, tytułu dzieła i miejsca ich wydania.

 

Zespół badawczy udostępnił też publikację elektroniczną w dwóch tomach, która obejmuje informacje z repozytorium w formie tekstów ciągłych. Pierwsza część publikacji stanowi kompendium wiedzy o tłumaczach i okolicznościach towarzyszących ich pracy, druga zawiera wybór przetłumaczonych na język polski dzieł angielskiego dramatopisarza. Jedną z zalet repozytorium i publikacji jest ułatwienie analizy porównawczej przekładów.

 

Zbiór tłumaczeń dzieł Szekspira jest rezultatem prac zespołu badawczego realizującego projekt „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”. Projekt kierowany przez prof. UW Annę Ceterę-Włodarczyk został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Prace nad polskimi przekładami Szekspira realizowane są na Wydziale Neofilologii. W planach jest stworzenie podobnego repozytorium z twórczością translatorską z okresu XX i XXI wieku.

 

Repozytorium to rozbudowane przedsięwzięcie cyfrowe. Wykonawcy projektu współpracują z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. CKC wspiera projekt od strony informatycznej.