Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

Rankingi uczelni

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich, jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uniwersytetów badawczych na świecie, która wynosi około 20 tys., UW należy do 3% najlepszych z nich.

 

W 2021 roku w rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Uniwersytet Warszawski uplasował się w grupie uniwersytetów sklasyfikowanych na miejscu 401-500.  Zobacz więcej. W 2017 roku UW awansował w rankingu szanghajskim w stosunku do zestawienia z 2016 roku o ponad 100 pozycji. Wzrost pozycji UW związany jest z dorobkiem publikacyjnym uczelni. Zobacz więcej

 

Na dobrych miejscach UW plasuje się również w dziedzinowym rankingu ARWU – ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021. W zakresie matematyki i fizyki UW zajmuje miejsce w przedziale 76–100, w zakresie ekologii – 201–300, w zakresie nauki o atmosferze, biotechnologii, nauk politycznych, psychologii, oraz nanonauki i nanotechnologii – 301–400, w zakresie ekonomii, chemii oraz nauki o materiałach i inżynierii – 401–500. W rankingu z 2020 roku UW zajął następujące pozycje: w zakresie fizyki i astronomii – 51–75, w zakresie matematyki miejsce w przedziale 76–100, w zakresie administracji publicznej – 151–200, w zakresie ekologii oraz prawa – 201–300, w zakresie nauk o atmosferze, nauk politycznych oraz psychologii – 301–400, w zakresie biotechnologii, chemii, ekonomii oraz materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej – 401–500.

 

Raport „Nature” podsumowuje osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat w oparciu o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

 

Według globalnego rankingu szkół wyższych US News and World Report Uniwersytet (podobnie jak w ubiegłym roku) znajduje się na 1. pozycji w Polsce, 130. miejscu w Europie oraz 301. na świecie.

 

W zestawieniu US News Ranking by Subject, uwzględniającym poszczególne dziedziny nauki, UW uplasował się na pozycjach: 28 (astronomia), 101 (matematyka), 102 (fizyka), 176 (nauki humanistyczne), 277 (informatyka), 287 (biologia i biochemia), 299 (chemia), 326 (nauka o roślinach i zwierzętach), 334 (nauki związane ze środowiskiem/ekologią), 439 (nauki społeczne i zdrowie publiczne).

 

W globalnej edycji rankingu QS World University Rankings wskazano 1300 najlepszych szkół wyższych na świecie. UW zajął 308. miejsce.

Oprócz UW w zestawieniu sklasyfikowano również 18 innych polskich uczelni.

 

19 programów studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. Najwyżej uplasowały się archeologia, neofilologia i filozofia (101–150). Pozostałe miejsca zajęły: filologia angielska, fizyka i astronomia, geografia, historia, lingwistyka, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe (151–200), psychologia, studia medioznawcze, matematyka, prawo, socjologia (201–250), ekonomia i ekonometria, informatyka (251–300), chemia, nauki biologiczne (301–350), zarządzanie (401–450).

 

UW jest w czołówce uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, porównywalne miejsca zajmują jedynie Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet w Tartu. W edycji 2016 rankingu QS Emerging Europe and Central Asia Uniwersytet zajął wśród najlepszych 200 uczelni 6. miejsce.

 

Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany w przedziale 201–250 w dziedzinowym rankingu THE dotyczącym nauk humanistycznych.

 

Ranking obejmuje ponad 1600 uczelni z 99 państw i obszarów. W 2022 r. Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany w przedziale 601-800. W 2021 r. UW uplasował się w 801-1000.

 

W rankingu Times dla krajów rozwijających się Uniwersytet Warszawski zajmuje 87. miejsce na świecie.