Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

Rankingi uczelni

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich, jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uniwersytetów badawczych na świecie, która wynosi około 20 tys., UW należy do 3% najlepszych z nich.

 

W 2023 roku w rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Uniwersytet Warszawski uplasował się w grupie uniwersytetów sklasyfikowanych na miejscu 401-500. W 2017 roku UW awansował w rankingu szanghajskim w stosunku do zestawienia z 2016 roku o ponad 100 pozycji. Wzrost pozycji UW związany jest z dorobkiem publikacyjnym uczelni. Zobacz więcej

 

Na dobrych miejscach UW plasuje się również w dziedzinowym rankingu ARWU – ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2022. W zakresie fizyki UW zajmuje miejsce w przedziale 51-75, w zakresie matematyki – 101-150, w zakresie Instruments Science & Technology – 151-200, w zakresie ekologii – 201–300, w zakresie nauki o atmosferze, biotechnologii, nauk politycznych i psychologii – 301–400, w zakresie chemii i ekonomii – 401–500. W rankingu z 2021 roku UW zajął następujące pozycje: w zakresie matematyki i fizyki UW zajął miejsce w przedziale 76–100, w zakresie ekologii – 201–300, w zakresie nauki o atmosferze, biotechnologii, nauk politycznych, psychologii, oraz nanonauki i nanotechnologii – 301–400, w zakresie ekonomii, chemii oraz nauki o materiałach i inżynierii – 401–500.

 

W globalnej edycji rankingu QS World University Rankings wskazano prawie 1500 najlepszych szkół wyższych na świecie. UW zajął 262 miejsce. Uczelnia z roku na rok awansuje w rankingu. Rok wcześniej znalazła się na miejscu 284, a dwa lata wcześniej na 308.

Oprócz UW w zestawieniu w 2023 roku sklasyfikowano również 21 innych polskich uczelni.

 

21 programów studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. Najwyżej uplasowała się archeologia (51-100), neofilologia i historia (101–150). Pozostałe miejsca zajęły: matematyka (148), filologia angielska, fizyka i astronomia, geografia, lingwistyka, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, prawo, psychologia, socjologia (151–200), filozofia, informatyka (201–250), biologia, ekonomia i ekonometria (251–300), chemia, finanse i rachunkowość (301–350), zarządzanie (351–400), nauki o środowisku, (401–450), inżynieria elektryczna i elektroniczna (451–500).

 

Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany w przedziale 201–250 w dziedzinowym rankingu THE dotyczącym nauk humanistycznych.

 

W rankingu sklasyfikowanych zostało ponad 1900 uczelni ze 108 państw i obszarów. Uniwersytet Warszawski zajął pozycję 601-800.

 

W rankingu Times dla krajów rozwijających się Uniwersytet Warszawski zajmuje 87. miejsce na świecie.

 

Raport „Nature” podsumowuje osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat w oparciu o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

 

UW jest w czołówce uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, porównywalne miejsca zajmują jedynie Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet w Tartu. W edycji 2016 rankingu QS Emerging Europe and Central Asia Uniwersytet zajął wśród najlepszych 200 uczelni 6. miejsce.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn