W 1976 r. na UW powstał Ośrodek Studiów Amerykańskich. W tym samym roku na Uniwersytecie Indiany zaczęło działać Polish Studies Center. 1 czerwca uczelnie odnowią umowę o współpracy.

Umowa pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Indiana University Bloomington to jedno z pierwszych porozumień, jakie nasza uczelnia podpisała z amerykańskim środowiskiem naukowym. Na jej mocy powstały dwie nowe jednostki: Ośrodek Studiów Amerykańskich oraz Polish Studies Center. Po 40 latach działalności OSA to dziś jeden z największych ośrodków studiów amerykanistycznych w naszym regionie Europy, prowadzi kierunki I i II stopnia oraz podyplomowe. Współpracuje z wieloma amerykańskimi uczelniami i instytucjami badawczymi.

 

Jednym z elementów współpracy UW z Indiana University Bloomington jest wymiana akademicka. Co roku doktoranci, młodzi pracownicy naukowi oraz profesorowie mają szansę odwiedzić uczelnię partnerką. W ostatniej dekadzie ponad 40 badaczy wyjechało do Bloomington lub przyjechało do Warszawy. W 2010 roku założono polską filię stowarzyszenia Indiana University Alumni and Friends Association.

 

Silne związki łączą wydziały prawa obydwu uczelni – WPiA UW oraz Maurer School of Law na Indiana University Bloomington. Prowadzona jest wymiana studentów, organizowane są wspólne konferencje naukowe. W planach jest zacieśnienie współpracy także w ramach innych dziedzin.

 

1 czerwca odbędzie się spotkanie władz obu uczelni. Z okazji 40-lecia współpracy prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz prof. Michael McRobbie, prezydent IU odnowią porozumienie z 1976 roku. Zainaugurowany zostanie też cykl wykładów „Krzysztof Michałek Memorial Lecture in American Studies”, którego nazwa przypominać ma o prof. Krzysztofie Michałku, wybitnym amerykaniście, jednym z byłych dyrektorów OSA. Wykład zatytułowany „Muddled Memories of the ‚The Good War'” wygłosi historyk prof.  John Bodnar z Indiana University Bloomington.