9 września został podpisany list intencyjny o współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wspólne działania dotyczyć będą organizacji szkoleń poświęconych zjawisku korupcji. 

Współpraca UW i CBA będzie miała charakter informacyjno-edukacyjny. Jej zakres dotyczy w szczególności organizacji szkoleń, których celem będzie wzmacnianie świadomości i poszerzanie wiedzy uczestników na temat zjawiska korupcji. Umiejętności uzyskane podczas szkoleń będą przydatne w rozwoju zawodowym i zwiększaniu kompetencji przyszłych absolwentów UW. 

 

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy odbyło się 9 września w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego. Dokument podpisali: prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia oraz Andrzej Stróżny, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

 

W spotkaniu wzięli udział również m.in.: prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań oraz Gabriela Sempruch, kierownik Biura Innowacji Dydaktycznych UW.

 

W ramach Uniwersytetu Warszawskiego obsługą współpracy będzie zajmować się Biuro Innowacji Dydaktycznych.