Zespół rektorski Uniwersytetu Warszawskiego popiera apel prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustaw o sądownictwie.

Rektor Marcin Pałys i prorektorzy Uniwersytetu Warszawskiego podpisują się pod stanowiskiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie ustaw. Do apelu dołączyli także rektorzy poprzednich kadencji: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Henryk Samsonowicz, Andrzej Kajetan Wróblewski, Włodzimierz Siwiński i Piotr Węgleński.

 

Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Dobrem wspólnym wszystkich obywateli, którego nikomu nie wolno niszczyć.

 

Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt i podziały, nie tylko w elitach politycznych, ale i w całym polskim społeczeństwie, grożące nieprzewidywalnymi dla nas wszystkich konsekwencjami tak w kraju, jak i zagranicą.

 

W obliczu podważania podstaw ustroju demokratycznego w Polsce, apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorów i Posłów na Sejm RP oraz polityków wszystkich partii politycznych o stanowienie prawa z poszanowaniem najważniejszego dla każdego Polaka dokumentu – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującej utrzymanie zasady „trójpodziału władzy”.

 

Apelujemy także do Pana Prezydenta o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich niezgodność z Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb ich procedowania i podjęcie wraz ze wszystkimi środowiskami stosownych rozmów dotyczących reformy sądownictwa w naszym kraju.

 

O wolną, demokratyczną Polskę walczyły całe pokolenia Polaków, nie pozwólmy, by to nasze wielkie wspólne osiągnięcie poszło na marne.

Dokument z apelem można pobrać pod tym linkiem:

Apel członków Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (pdf)