W Pałacu Kazimierzowskim, najstarszym budynku należącym do UW, przed powstaniem uczelni mieściła się Szkoła Rycerska. 30 sierpnia o jej losach w radiowej Jedynce opowie dr Robert Gawkowski. Audycja rozpocznie się po godz. 20.

Obietnicę powołania Szkoły Rycerskiej złożył Stanisław August Poniatowski we wrześniu 1764 r. i niemal natychmiast po wyborze na króla zaczął ją realizować.

 

Szkoła istniała przez 30 lat. Wykształciła około 600 adeptów. – Formalnie nazywała się Akademią Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, często określano ja również Korpusem Kadetów. Była świecką, wzorcową instytucją oświatową, która urosła do rangi symbolu polskiego oświecenia. Nie można jej jednak porównać z uniwersytetem, bo była uczelnią wojskową, a nie cywilną – mówi dr Robert Gawkowski, historyk z Archiwum UW.

 

Jej absolwentami byli Tadeusz Kościuszko, Karol Kniaziewicz, Józef Sowiński, Jan Jakub Jasiński, Kazimierz Nestor Sapieha czy Julian Ursyn Niemcewicz.

 

Podczas audycji, którą poprowadzi Dorota Truszczak, można się będzie dowiedzieć m.in. na czym polegał nowoczesny program wychowawczy wprowadzony w akademii, jakich przedmiotów oprócz fechtunku szablą lub szpadą uczyli się kadeci, jak wyglądał przeciętny dzień z życia szkoły i o której godzinie kadeci chodzili spać.