16 uzdolnionych studentów Uniwersytetu, którzy już prowadzą badania naukowe, otrzymało finansowanie w V konkursie Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie były brane pod uwagę wysoki poziom badań i dorobek naukowy. O stypendia starało się 277 studentów jednolitych studiów magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia. Studenci kierunków ścisłych mogli starać się o nie więcej niż 220 tys. zł, a studenci kierunków humanistycznych i społecznych – nie więcej niż 180 tys. zł.

 

Największe finansowanie wśród studentów UW reprezentujących kierunki ścisłe dostał Piotr Orłowski z Centrum Nowych Technologii – 220 tys. zł – na przeprowadzenie „Badania zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru”. Kolejnymi osobami z wysokim stypendium – po 200 tys. zł – okazali się:

 

  • Piotr Szustakiewicz z Wydziału Chemii, który podejmie analizę „Binarne układy ciekłokrystalicznych nanocząstek – synteza i właściwości metamateriałów o przełączalnej strukturze i uporządkowaniu”,
  • Katarzyna Lekenta z Wydziału Fizyki, która zajmie się pracą „Organiczno-nieorganiczne hybrydowe strojone mikrownęki dla silnego sprzężenia światło-materia”,
  • Rafał Mirek z Wydziału Fizyki, który będzie pracował nad przedsięwzięciem „Magnetyczne nierównowagowe kondensaty Bosego-Einsteina zero- i jednowymiarowych polarytonów ekscytonowych”.

 

Wśród przedstawicieli UW z kierunków humanistycznych i społecznych największe finansowanie otrzymały:

 

  • Hanna Rajfura z Wydziału Historycznego – 180 tys. zł – które przeznaczy na badanie pod tytułem „Pamięć historyczna środowisk kościelnych w Polsce późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Jana Długosza „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” i jego kontynuacje na tle europejskim”,
  • Anna Lewczuk z Wydziału Nauk Ekonomicznych – 180 tys. zł – które wykorzysta na pracę „Ekonomiczna analiza praw człowieka w krajach postsocjalistycznych”,
  • Aleksandra Tomaszewska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej – prawie 180 tys. zł – które przeznaczy na analizę „Brukselizmy – mechanizmy powstawania, ewolucja, funkcje i asymilacja w polszczyźnie”.

 

Ministerstwo przeznaczyło w sumie 16 mln zł dla 83 laureatów.