8 pracowników UW zostało powołanych do Rady programowej Narodowego Kongresu Nauki, której zadaniem jest opracowanie założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Radę programową NKN powołał wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będzie ona wspierać ministra jako ciało doradcze w pracach nad nowelizacją ustawy regulującej funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce. Założenia do nowego prawa mają zostać zaprezentowane na jesieni 2017 roku.

 

W radzie zasiadają zarówno bardziej doświadczeni naukowcy, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia badaczy, ale już mający na swoim koncie sukcesy naukowe. Reprezentują nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne i społeczne. Są to pracownicy polskich uczelni, instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz innych ośrodków badawczych.

 

Przewodniczącym rady został prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jej skład z Uniwersytetu Warszawskiego weszli profesorowie: Tomasz Dietl oraz Andrzej Udalski z Wydziału Fizyki, Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Michał Królikowski z Wydziału Prawa i Administracji, a także doktorzy habilitowani: Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, Natalia Garner z Wydziału Filozofii i Socjologii, Aneta Pieniądz z Wydziału Historycznego oraz dr Marek Cygan z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.