Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki najnowszych edycji konkursów Opus, Preludium i Sonata, a także raport podsumowujący ubiegłoroczne edycje konkursów: Maestro, Harmonia i Sonata Bis. We wszystkich Uniwersytet Warszawski plasuje się w czołówce, zarówno pod względem liczby zakwalifikowanych do finansowania wniosków, jak i wysokości grantów.

 

Opus, Preludium, Sonata – wyniki konkursów

Znamy wyniki szóstej edycji konkursów: Opus, Preludium i Sonata i choć na szczegółowe zestawienie, ukazujące UW na tle innych instytucji ubiegających się o granty, trzeba będzie jeszcze poczekać, to już teraz możemy stwierdzić, że nasza uczelnia wypadła bardzo dobrze.

 

W konkursie Opus naukowcy ubiegali się o dofinansowanie na projekty badawcze, w ramach których mają zamiar kupić lub stworzyć aparaturę naukowo-badawczą niezbędną do badań. NCN zakwalifikowało do finansowania 32 wnioski z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy dostaną łącznie ponad 14 milionów złotych na realizację projektów.

 

Preludium i Sonata to konkursy adresowane do osób stojących u progu kariery naukowej. W pierwszym Uniwersytet dostanie 1,8 miliona złotych na realizację 19 projektów badawczych, w drugim natomiast ponad 2,6 miliona złotych na wykonanie 9 projektów. Więcej informacji

 

Maestro, Harmonia i Sonata Bis – podsumowanie

Z raportu podsumowującego ubiegłoroczne edycje konkursów można dowiedzieć się m.in.: ile pieniędzy na badania przyznano konkretnym instytucjom badawczym, która uczelnia wypadła najlepiej w klasyfikacji oraz jakie województwa są najaktywniejsze, jeśli chodzi o składanie wniosków o przyznanie środków na badania naukowe.

 

W konkursie Harmonia 5, dotyczącym projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, Uniwersytet zajął drugie miejsce. Do finansowania na łączną kwotę 4 529 456 złotych zakwalifikowano pięć wniosków. Nasza uczelnia dostała najwyższe w Polsce finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych – ponad milion złotych. Skuteczniejszy w pozyskiwaniu grantów w tym konkursie był tylko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (siedem wniosków).

 

Równie dobrze wypadliśmy w trzeciej edycji konkursu Sonata Bis. Nasi badacze dostaną na realizację sześciu projektów ponad 8 milionów złotych. Taki wynik stawia nas na drugim miejscu w zestawieniu. Pierwsze zajął Uniwersytet Jagielloński z kwotą 9,5 miliona złotych.

 

W adresowanym do doświadczonych naukowców konkursie Maestro 5, NCN przyznał ogółem 24,5 miliona złotych na realizację 9 projektów. Finansowe wsparcie dostanie osiem instytucji, w tym UW na kwotę 2 716 000 złotych.

 

W ramach trzech konkursów NCN przyznało instytucjom badawczym łącznie prawie 130 milionów złotych na realizację 115 projektów badawczych. W zestawieniu podsumowującym cały ubiegły rok UW znalazł się na pierwszych miejscach pod względem liczby wysłanych zgłoszeń oraz liczby nagrodzonych przez NCN wniosków. Szczegółowe zestawienie