Dr Jakub Kloc-Konkołowicz został laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis”, przyznawanej przez Fundację Humboldta młodym badaczom spoza Niemiec za znaczące osiągnięcia. Kandydatów do nagrody nominować mogą wyłącznie niemieccy naukowcy ze znaczącym dorobkiem, w tym wypadku był to prof. Axel Honneth z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

 

Rocznie fundacja przyznaje nagrodę 25 młodym badaczom z całego świata, zajmującym się różnymi dziedzinami nauki. Laureaci są zapraszani do niemieckich ośrodków i uczestniczą w prowadzonych tam badaniach. Dr Kloc-Konkołowicz podczas rocznego pobytu na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem będzie współpracował z prof. Axelem Honnethem. Ich projekt dotyczyć będzie filozofii społecznej.

 

Laureat zajmuje się także filozofią transcendentalną oraz klasyczną i współczesną filozofią niemiecką. Rozprawę doktorską poświęcił tematyce prymatu rozumu praktycznego u Kanta i Fichtego. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii UW.

 

Więcej o nagrodzie „Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis” znaleźć można na stronie Fundacji Humboldta