Na łamach wakacyjnego wydania magazynu „Nature” opublikowano ranking „wschodzących gwiazd nauki”. Uniwersytet znalazł się na 96. miejscu na świecie oraz na 3. miejscu w Europie Południowej i Wschodniej.

Raport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowuje osiągnięcia naukowe z ostatnich 4 lat. Opiera się o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego poszczególnych krajów i instytucji w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Polska została wymieniona jako jeden z krajów, który odnotował najwyższy wzrost w rankingu. Czytaj więcej >>

 

Uniwersytet Warszawski uwzględniono w rankingach instytucji, które zanotowały najwyższy wzrost wskaźnika WFC od 2012 roku: w zestawieniu ogólnoświatowym, gdzie zajęliśmy 96. miejsce, a także dla Europy Południowej i Wschodniej, w którym uplasowaliśmy się na 3. miejscu.

 

Top 100 institutions

 

Top 25 institutions South East Europe

 

W zestawieniu ogólnoświatowym uwzględniono dwie polskie instytucje. Oprócz UW jest to także Uniwersytet Jagielloński, który zajął 69. miejsce.

 

Wśród 25 najlepszych instytucji Europy Południowej i Wschodniej wymieniono 8 polskich ośrodków, oprócz UW także: Uniwersytet Jagielloński (1. miejsce), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (10. miejsce), Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (13. miejsce), Uniwersytet Wrocławski (14. miejsce), Polską Akademię Nauk (15. miejsce), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (22. miejsce), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (24. miejsce).